Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

 

In verband met de Wet koop op afstand, vermeld Bars Resort de volgende

 

Gegevens

 

Handelsnaam               : Bar’s Resort Barbara van Veen praktijk voor psychologie, coaching en consultancy

Adres                            : Langstraat 13 2242 KJ Wassenaar

Postadres            : van Bommellaan 1 2245 VN Wassenaar

Telefoonnummer         : 0031-70-511504

Mobiel                          : 0031-6-22007208

E-mailadres                  : info@barsresort.com

 

KVK nummer: 27305996

BTW-nummer: NL001994150B51

 

Producten en diensten

 

De e-journeys en de tools, die je hier kunt vinden zijn geen behandelingen puur sang, maar kun je als psycho- educatie in een bewustwordingsproces gebruiken, waarbij je wetenschappelijk onderbouwde tools en handvatten kan leren toe te passen in het (dagelijks) leven.

Zodra je bent ingelogd, kun je in je eigen tempo aan de slag, en sta je vrij in de keuze van hoe je er gebruik van zou willen maken. Indien je graag begeleiding in de vorm van een interview of consulten zou willen kan dat. Voel je vrij contact op te nemen, samen na te gaan wat het beste voor je werkt of direct een afspraak te maken via begeleidingsicoontjes.

Je kunt gebruik maken van je eigen logbook met en zonder begeleiding, afhankelijk voor welk optie als ‘verblijf’ je kiest hier op het online resort.

 

Mocht je graag gesprekken willen of wensen, en aanvullende consulten als toegevoegde waarde zien, die je wellicht de extra verdieping kan geven en je proces in een stroomversnelling kunnen zetten, kun je je dit ten alle tijden aangeven. Je bent meer dan welkom op m’n locatie in Wassenaar en Den Haag of een locatie naar keuze.

 

 

Verzend- en retourbeleid

 

Wanneer er een e-journey zal worden afgenomen, hetgeen bestaat uit een e-book & inlogcode voor de website, zal er eerst om betaling worden gevraagd. Is deze betaling voldaan zal u het product & informatie worden verstrekt. Mocht u ook gebruik willen maken van de coachingsdiensten geldt er hetzelfde beleid.

 

Voor de prijzen verwijderd ik u door naar de contact pagina van Bar’s Resort.

 

Na afname van het e-book is er geen retournering mogelijk van gelden of product.

 

Voor alle informatie en of logo’s van Bars Resort geldt copyright. De teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe Bar’s Resort.

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt va de coachings diensten van Bars Resort, gelden de algemene voorwaarden van Barbara van veen praktijk voor psychologie.

 

Wanneer u een dienst afneemt bij Bars Resort kunt u deze niet retourneren daar het om een dienst gaat.

 

Wilt u afzien van verdere maandelijkse betaling, kun u deze minimaal een maand van de tevoren stopzetten en zal de periodieke betaling worden beëindigd.

 

Voor de prijzen verwijderd ik u door naar de contact pagina van Bar’s Resort.

 

Na afname van het e-book is er geen retournering mogelijk van gelden of product.

 

Voor alle informatie en of logo’s van Bars Resort geldt copyright. De teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe Bar’s Resort.

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt va de coachings diensten van Bars Resort, gelden de algemene voorwaarden van Barbara van veen praktijk voor psychologie.

 

www.psycholoogconsult.nl

 

Algemene voorwaarden

Barbra van Veen Praktijk oor psychologie, coaching en consultancy.

 

Geheimhoudingsplicht

 

Barbara van Veen praktijk voor psychologie, coaching en consultancy volgt de geheimhoudingsplicht volgens het Nederlands Instituut van Psychologen

 

“ Volgens de beroepscode (art.71), de wet (art.88WetBIGenart.457Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, ofwel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt.

Cliënten vertrouwen erop dat zij vrijelijk kunnen spreken met de psycholoog, zonder dat hun informatie op straat komt te liggen. Ieder NIP-lid heeft de beroepscode onderschreven. De beroepscode is een van de onderdeel van de professionele standaard waartoe de psycholoog zich op grond van de wet- en regelgeving moet verhouden. Het beroepsgeheim is echter begrensd en moet op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden. Daarnaast is voor goede hulpverlening ook het delen van informatie soms noodzakelijk.”

 

Facturatie en betaling

 

Na een kennismakingsgesprek, consult, presentatie of training ontvangt u van mij per mail een factuur, waarbij er een betalingstermijn van 7 dagen wordt gehanteerd. wanner dit onderdeel is van een corporate coachingstraject of een ander traject, waarbij een reeks van 5, 10 of meer (of anderszins) is overeengekomen, zal de factuur u voorafgaand aan het traject worden verstrekt en geldt de termijn, alsmede ook te worden voldaan voordat het traject zal worden gestart.

 

Annulering

 

Bij afspraken die later dan 24 uur van te voren (het consult, of overeengekomen afspraak anderszins) wordt geannuleerd, zullen de kosten in z’n geheel worden berekend en gefactureerd.

 

Klachtenprocedure

 

indien u niet tevreden bent over de behandeling bij barbara van veen praktijk voor psychologie, coaching en consultancy, kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van het Nederlands instituut van psychologen, waarna gecontroleerd zal worden of er juist is gehandeld volgens de beroepscode.