Time

Time sometimes is the best gift,
you can give yourself

open

Open your mind, upload your body
and just let it be

Discover

Discovering new horizons,
is like a breath of fresh air

Peace

A place and life that feels like yours,
is where peace comes to its heart

Energy

Following a frequentie,
resulting in flow, becoming form

Contact

Contact .. connection .. it all arises
from a single spark and feeling of truth

Have a look around

 

Bar’s Resort is

een online resort voor

psychologie en (work) life 

coaching, ontwikkeld door 

psycholoog drs. Barbara 

van Veen.

 

 

 

 

Op het resort kun je

diverse e-journeys maken.

Dit zijn lifestyle programma's,

die zich richten op jouw gevoel

van Vrijheid, Balans & Geluk

 

 

 

 

Bij deze e-journeys word je met

of zonder begeleiding geïnspireerd

op je weg van of naar algehele 

gezondheid, welzijn en

' a peace of mind '.

 

Stap voor stap word je

meegenomen in hoe je meer 

balans, vrijheid en geluk 

kunt creëren in je leven.

 

En,

kun je dilemma's als work -

life balance, rolverdelingen, tijd- 

en verwachtingspatronen, uitdagen

en transformeren, door ze in

een ander licht

te zien.

 

 

 

 

In de e-journeys zijn

diverse evidence based

methodieken geïntegreerd

tot praktische & verkennende

tools, die je uitnodigen het

perspectief in jezelf (weer)

te (her) ontdekken.

 

Dit alles,

vanuit een positief

en multi -dimensionaal 

perspectief. 

 

Lees meer »

 

Vanuit innovatief oogpunt

wordt 'gewerkt' met een meerdere

perspectieven benadering, die je 

uit een eventueel gekaderde 

manier van denken, juist

weer kan brengen tot de

kern van je zuivere & pure

waarneming en perceptie. 

 

Met een open mind kun je

je blik en perspectief weer

verruimen naar jezelf, alsmede

je omgeving, om zo ook weer de

zuivere verbinding te maken, 

vanuit je oorsprong

en authenticiteit

 

Terwijl je je de competenties

eigen maakt, je hervonden bron

van duurzame energie weer 

blijvend te voeden, deze vanuit 

ritme weer weet te verlevendigen 

en deze vanuit continuïteit weer 

weet te versterken, verzachten 

en verankeren.

 

 

 

 

 

Tools, teksten, oefeningen

en vragen, worden je hier

ontspannen aangeboden

in de vorm van

 

small presents, delicious

appetizers, personal postcards,

delicate wines & refreshing

cocktails.

 

In de verschillende ‘bars’ op

het resort zijn ze voor je op een

rijtje gezet, te zien in 

'The Bars'.

 

Ze sluiten allemaal aan bij de

verschillende behoeften en

wensen, die je kunt hebben

in het leven.

 

Terwijl je de tijd neemt voor jezelf,

zijn ze je 'van dienst', je een

ideale state of mind te

laten ervaren.

 

Voel je vrij even adem

te halen en op te laden,

voordat je weer

verder gaat.

 

Creëer je eigen

re-sort, re-treat, re-set

en re-vive. 

 

 

 

Zodra je bent ingeschreven

als guest van het re-sort en

member bent geworden, ontvang

je per mail je private inlogsleutel

en krijg je toegang tot (de)

verschillende ruimtes

van het resort.

 

Je kunt direct bij ‘views from

the beach’ kijken en afstemmen

met jezelf.

 

Met welk aspect

in je leven ben je gelukkig

en tevreden? En, aan welk

onderdeel zou je misschien wat

meer aandacht willen besteden,

om zo een stabieler gevoel

van geluk te kunnen

ervaren?

 

Fijn, een gevoel van overzicht

te hebben en de mogelijkheid

afstand te nemen, waardoor

wellicht direct perspectief

wordt geboden.

 

 

 

 

Wil je eerst even rondkijken,

kun je genieten van een aantal

cocktails (vragen) in de bars, wat

verrassende kokosnootjes

(inspiratie) en wine

(gedichten).

 

 

Voel je thuis.

 

 

Ben je een special member?

Ontvang je de sleutel van 'je eigen

beachhouse', reis je met een

golden key card en heb je

toegang tot alle ruimtes.

 

(Mogelijk,

zodra The Bars 

live gaan)

 

 

Je beschikt over de

mogelijkheid, met behulp van

een eigen logbook, je

persoonlijk te laten

begeleiden.

 

 

Dit kan in de vorm van

face- to -face consulten, zoom

teams & face- time consulten

en telefonisch en e-mail

consulten.

 

Al naar gelang

je behoeften

of wensen.

 

Dit is altijd nog een keuze.

Wil je de dingen liever zelf doen

en verkennen? Met een persoonlijk

logboek, is dat mogelijk.

 

Je bent geheel vrij 

 

 

 

 

 

Weten 'waar' je bent,

kan soms heel fijn zijn ‘onderweg’.

Deze tekens, signs of codes helpen

je te herkennen en identificeren,

wanneer je wat kunt doen en

wanneer je ‘waar’ bent.

Zoals een barcode

dat ook kan doen

bij een product.


Wat draagt op dat moment bij

aan jouw intentie of doel.

en what’s the key to

your core to move

on?

 

Als writings on the wall,

kun je zo gaan leren zien, waar

je soms een patroon als muur kunt

doorbreken of waar je denkbeeldig

een deur kunt inbouwen, om uit

je comfort zone te wandelen

en stappen.


Of je kunt je juist beseffen,

dat je precies 'goed bezig' bent

en je energie op het juiste

peil is.

 

Ontdek tijdens

jouw eigen e-journey,

welke barcode

bij je past.

 

Quality

Misschien leven we in een tijd,

waar we de Quality of Life -

Qlife - belangrijker vinden

dan ooit.

 

We hechten er steeds meer waarde

aan en we kiezen er steeds vaker

voor. We willen het creëren,

behouden en continueren. 

 

De vrijheid, onze eigen tijd

in te delen, is steeds meer

aanwezig en zo richten

we ons leven dan ook

het liefst in.

 

Met (zo veel mogelijk)

aspecten, die ons dat gevoel

van geluk geven.

 

Het is een tijd, waarin we

grensverleggend kunnen zijn,

maar ook andersom. Want hoe

meer Qlife je lijkt te creëren en

bewerkstelligen, hoe minder je

daadwerkelijk van Quality time

- Qtime - lijkt te kunnen

genieten.

 

De heersende tijd van drukte en

van druk, wordt hiermee ook

voelbaar en zichtbaar in je

eigen leven.

 

Een leven, waar je misschien

de kracht van (je) mogelijkheden

kunt proeven, maar waar je ook

tegen de druk ervan

kunt aanlopen.

 

Lees meer »

Toch lijken we leven ook

in een tijd te leven, waar waarde

wordt gehecht aan prestatie,

uiterlijk en (het oordeel of

de mening) de omgeving.

 

De eisen naar onszelf lijken

(onbewust) te zijn toegenomen. 

Alles uit jezelf halen en het leven

kan soms een op zichzelf staand

punt zijn geworden, dat meer

bepaalt dan jij zelf, zonder

hierbij na te gaan of je dit

nu ook daadwerkelijk

een gevoel van

geluk geeft.

 

En,

 

je ook nog van Qtime

blijft genieten.

 

Zo kunnen we soms

verlangen naar de rust.

Hebben we behoefte om

terug te gaan naar de eenvoud,

om daar gewoon even gelukkig

te zijn en een gevoel van

balans te ervaren.

 

Tijd om te ontspannen

en even stil

te staan…

 

…en de tijd ‘uit’

te zetten

Time off ...

…and off the record..

 

Juist in een tijd,

waarin we graag zelf

onze manier van leven

bepalen, en juist in een tijd

waar ruimte is voor onze eigen

ideeën, blijft aandacht geven aan

jezelf een must ’ have ’.

 

1 van de belangrijkste

elementen, die nodig is om

quality time te kunnen

(blijven) ervaren.

 

Bij Bar’s Resort kan dat.

Aandacht geven aan jezelf.

Ruimte geven aan je eigen ideeën.

Deze (opnieuw) ontdekken, om

je soms zo weer te re-setten,

nadat je een drukke periode

‘achter de rug’ hebt.

 

Een moment nemen, dat verlangen

naar eenvoud te voeden en voelen, 

in eens soms wat te dynamische 

maatschappij.

 

Het eventuele hybride werken

& leven, kunnen je de voordelen

doen laten ervaren , maar kunnen

je juist ook de andere kant ervan

laten weerspiegelen en je het

belang laten zien & doorvoelen

van bijvoorbeeld :

 

De sociale interactie,

je gevoel van verbinding,

alsmede je ervaren autonomie

& de functie van ritme

en structuur. 

 

Vanuit de behoefte

en het verlangen naar balans

& voor het behoud van juist die

persoonlijke ruimte, kan het een

beroep doen op het ontwikkelen

van vaardigheden ten gunste

van enerzijds:

 

Je persoonlijk leiderschap

& mate van regie en anderzijds, 

de wat meer fijngevoelige &

vriendelijke houding naar

jezelf, die nodig is voor

de innerlijke heldere

afstemming.

 

Creëer je voor jezelf jezelf

deze mogelijkheid en tijd, geeft

dat soms letterlijk adem voor

ontwikkeling & groei

 

En wordt in het stadium

van bloei, je gevoel van geluk

en vrijheid hier ook weer

tastbaar in het dagelijks 

bestaan.

 

Aan de zin van het leven

kun je bijna weer concreet

betekenis geven, vanuit het

(weer) doorvoelen van die

essentie in jezelf.

 

Bovendien kun je nu

de vruchten plukken van

de compacte & concrete, doch

comPASSIEvolle benadering

naar jezelf toe.

 

Het kan je energie

level & frequentie met

een 'quick boost 'doen

verhogen en je ervaart dat

de persoonlijke en collectieve

beleving van Vitaliteit en Kwaliteit,

weer samen gaan met Time &

Productie Efficiency, 

alsmede oog hebben 

voor elkaar. 

 

De 'lijn' is (weer) open

naar elkaar, hetgeen de

Transparante Communicatie

positief beïnvloedt en (on)bewust

positief zal doen weerspiegelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer »

 

 

Zo verdwijnt chaos

& ruis stap voor stap

naar de achtergrond en

maakt een gezonde stilte

weer ruimte voor je

eigen 'stem'.

 

Je hebt focus, terwijl je hart

ook weer 'hoorbaar' is. Het gevoel

van tevredenheid en geluk keert

vanuit een natuurlijke

ontspanning weer

terug. 

Timing

Toch blijkt het (om)

schakelen tussen het snelle

veeleisende sociale klimaat en

het ontspannen relativerende

family gevoel op sommige

momenten een (extra)

uitdaging.

 

Evenals het terug

schakelen, laat staan,

het stil kunnen

staan.

 

Duurzame energie

(of het gebrek eraan) kan

een positief gevoel maken of

breken en zorgen voor de

beleving van een dag

en nacht verschil.

 

Het 'online' resort kan

je een moment van pauze

bieden. Je krijgt een quick 

overview op je leven. 

Zowel van binnen,

als van buiten.

 

Niet om vervolgens 

met een quick fix verder 

te gaan, maar juist met de 

duurzame energie, waarover

je graag wilt beschikken.

 

Je kunt je weer overgeven

aan het leven, vanuit je eigen

flow en frequentie (golflengte)

 

Juist, omdat je weer

opgeladen bent door het

contact met jezelf.Lees meer »

De tijd kun je als het ware

weer op 'aan' zetten. Je kunt

'm weer waardevol besteden

en invullen, zoals je innerlijke 

ingevingen en 'stem'

hebben doen

zeggen.

 

..vanuit het perspectief, dat

je (eindelijk) weer vanuit rust

en overzicht, waar kon

nemen.

 

Het draagt allemaal bij 

aan een gevoel van 

geluk.

 

Van tevredenheid.

 

Van zowel Qlife,

als van Qtime.